Nupada District Visit

1 min read

ନୂଆପଡ଼ା: ଫାଇଭ-ଟି ସ୍ପର୍ଶରେ ନୂଆରୂପ ପାଇବ ନୂଆପଡ଼ା । ଫାଇଭ-ଟି ସଚିବଙ୍କ ତୋଫାନୀ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଧାର୍ମିକପୀଠର ରୂପାନ୍ତରଣଠୁ ଜଳସେଚନ। ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଭର...