OCCRP

1 min read

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ : ଆଦାନୀ ଗୃପକୁ ଅନିୟମିତତା ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ପରେ OCCRP ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପରେ ଏକ ନୂଆ ଖୁଲାସା...