Odisha’s success

ଓଡିଶା : ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଫଳତା । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ । ୨୦୧୮ତୁଳନାରେ ୨୦୧୯ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି...