trains

1 min read

ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସାଥିରେ ପୋଷା ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନଥାଏ ।...