Transfermor blast

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଘଟଣ । ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀଉଦ୍ୟାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ରୋପୱେ ପାଖରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରୋପୱେ ସ୍ଥଳରେ ନବ...