Ttp told their suicide bombers that bollywood actress will welcome them in heaven

1 min read

ଇସଲାମାବାଦ: ମାଦ୍ରାସାରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତହରୀକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) କହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଫିଦାୟୀନ ହମଲା ( Suicide Attack) ରେ ଶହିଦ ହେବ,...